Cenník

Prehľad položiek je bez materiálu  bez DPH

Príprava podkladumj
 
1Vysatie podkladum2        0,50  
2Penetrovanie podkladum2        0,50  
3Nivelizáciam2        2,90  
4Lokálna výspravkam2        6,50  
5Prebrúsenie betónu – strojomm2        3,30  
6Prebrúsenie betónu ručným el. náradímm2        9,50  
7Strhnutie starej podlahoviny – ručneos/hod      10,00  
Pokládka podlahymj
 
1Montáž laminátovej podlahy
v cene montáže (položenie podložky,podlahy,montáž obvodových líšt)
m2        5,00  
2Montáž laminátovej podlahy celoplošným lepením
v cene montáže (položenie podlahy,montáž obvodových líšt)
m2        7,00  
3Montáž drevenej podlahy celoplošným lepením
v cene montáže (položenie podlahy,montáž obvodových líšt)
m2        9,00  
4Montáž drevenej podlahy clic-systém
v cene montáže (položenie podložky, podlahy,montáž obvodových líšt)
m2        6,00  
5Montáž vinylu
v cene montáže (položenie podložky,podlahy,montáž obvodových líšt)
m2        6,00  
6Montáž vinylu celoplošným lepením
v cene montáže (položenie podlahy,montáž obvodových líšt)
m2        7,00  
7Montáž OSB dosky (podlaha)m2      10,00  
8Montáž palubovej podlahym2        9,00  
9Montáž soklov
(zarezané do pokosu, klincovanie)
bm        2,20  
10Montáž soklov
(zarezané do pokosu, montážne spony)
bm        2,00  
11Montáž soklov
(zarezané do pokosu, lepenie)
bm        2,20  
12Demontáž pôvodných laminátových parkietm2        2,00  
13Demontáž drevených parkietm2        4,00  
14Montáž ukončovacích a prechodových profilovbm        2,50  
Obloženie schodiska
15Obloženie schodiska – laminát
v cene montáže (položenie podlahy, montáž ukončovacích a obvodových líšt)
1/schod      15,00  
Obložkové zárubnemj
     
1Montáž dverí (komplet: dvere + zárubňa + klučka)                              ks      37,50  
 2Montáž dverí – bezfálcové (komplet : dvere + zárubňa + klučka)    ks 45,00
3Montáž dvojkrídlových dverí komplet (dvere + zárubňa + kľúčka)ks      46,00  
4Montáž dverí so systémom veďla steny – jednokrídlové ks      62,50  
5Montáž dverí so systémom veďla steny – dvojkŕidlové ks      79,00  
6Montáž dverí do stavebného púzdra ks      62,50  
7Zavesenie dverí „dopasovanie“ + montáž klúčkyks        7,00  
8Demontáž oceľovej zárubne – montovanáks      12,50  
9Demontáž oceľovej zárubne – zalievaná ks      20,00  
10Montáž svetlíkov – nadsvetlíkbm        6,00  
11Montáž svetlíkov – bočný svetlíkbm        6,00  
12Úprava dverí – skrátenie (dvere + zárubňa)ks15,00  
Montáž terasových dosiekmj
 
1Montáž m2      25,00  
2Vyhotovenie podkladu
(navozenie štrku, vyrovanie plochy, uvybrovanie)
m2      20,00  
3Aplikácia oleja na exteriérové terasym2      10,00  
Ostatné mj
 
1Manipulačné práceos/hod      10,00  
2Dopravakm        0,40  

Všetky uvedené ceny sú bez DPH !