Exterierové a interierové fasádne drevo

 

lg-b-nechajte-sa-inspirovat-na-prace-z-dreva-thermowood

Vo výrobnom programe firmy Oy Lunawood Ltd. majú veľmi dôležitú pozíciu profily ThermoWood® pre vonkajšie obklady budov (fasádne obklady), použiteľné pre všetky exteriérové aj interiérové obklady. Ide o obkladové materiály vysokého kvalitatívneho aj estetického štandardu a dlhej životnosti bez nutnosti ďalšej údržby v priebehu užívania, čo je pre tento účel nesmiernou výhodou. Profily pre tieto obklady majú tepelnú úpravu Thermo-D.

Medzi klasické ThermoWood® palubovky spájané perom a drážkou patria profily UTV, UTS a Panel Systém.

Zvláštny oddiel vo výrobnom programe tvoria palubovky na polodrážku, ide o profily UYL.

Špeciálne miesto v ponuke vonkajších obkladových profilov majú tieto veľmi populárne profily – rovnobežník SSS 26 x 68 mm, SSS 26 x 92 mm a SSS 20 x 92 mm, ktorý je vďaka siliacemu dopytu novinkou v našej ponuke a tiež polovičný rovnobežník HSS 28/42 x 42 mm. Tieto veľmi zaujímavé profily boli vyvinuté pre zatieňovacie (žalúziové) systémy. Oproti predchádzajúcim druhom je ich použitie ďaleko všestrannejšie. Ich výhodou je obojstranná pohľadovosť a je možné ich použitie v priestore.

Svoje miesto má medzi fasádnymi obkladmi tiež hladký profil SHP 19 x 117 mm, ktorý je možné inštalovať s medzerami alebo prekladaním cez seba.
Vonkajšie obkladové profily ThermoWood® sú určené k použitiu pre všetky druhy stavieb od rodinných domov po výškové budovy.

Základné pravidlá montáže: Nosný rošt môže mať osovú vzdialenosť maximálne 600 mm.
ThermoWood® - tepelne upravené drevoVonkajšie obkladové profily musia byť inštalované jadrovou stranou smerom von (zvláštnu pozornosť je potrebné venovať profilom SSS, HSS a SHP). Obklad by mal začínať minimálne 300 mm nad terénom a mala by byť dodržaná vetracia medzera minimálne 25 mm. Profily by mali byť kotvené nerezovým kotviacim materiálom alebo skrytými sponkami (možné len pri niektorých typoch). Pokiaľ sú použité skrutky, mali by byť otvory predvŕtané. Pokiaľ sú použité klince, je odporúčané kotviť profily minimálne 70 mm od čela a 10 mm od okraja. Klince aj skrutky by mali byť ukončené zároveň s povrchom.

 

Profily pre vonkajšie obklady budov:

 

tepelne-upravena-finska-borovice-thermowood-tepelne-zpracovane-modifikovane-drevo-venkovni-obklady-6

 

 

Profily na polodrážku:

 

tepelne-upravena-finska-borovice-thermowood-tepelne-zpracovane-modifikovane-drevo-venkovni-obklady-9

 

 

Profily pre žalúziové a prekladané systémy:

 

tepelne-upravena-finska-borovice-thermowood-tepelne-zpracovane-modifikovane-drevo-venkovni-obklady-8

 

Interiérové a saunové obklady stien a stropov

tepelne-upravena-finska-borovice-thermowood-tepelne-zpracovane-modifikovane-drevo-saunove-a-interierove-oblozeni-1

 

Tepelne upravené drevo ThermoWood® – profily pro interiérové podlahyThermoWood® je tepelne upravené drevo vhodné na vnútorné obklady stien a stropov.

Tepelne upravené drevo ThermoWood® – profily pro interiérové podlahyVnútorné obkladové profily sa používajú pre všetky typy interiérových obkladov (steny aj stropy).

Tepelne upravené drevo ThermoWood® – profily pro interiérové podlahyThermoWood® je vhodný rovnako pre obklady stien a stropov v saunách a parných kúpeľoch.

Tepelne upravené drevo ThermoWood® – profily pro interiérové podlahyThermoWood® je dekoratívny materiál pre interiérové aplikácie s lepšími vlastnosťami.

Tepelne upravené drevo ThermoWood® – profily pro interiérové podlahyProfily na interiérové obklady sú rozmerovo stabilné a po aplikácii už nepracujú.

 

Vnútorné obkladové profily ThermoWood® sú profily na pero a drážku, ktoré môžu byť použité pre akékoľvek druhy obkladov stien a stropov všetkých interiérových plôch. Svojím sfarbením dodáva interiérom dôstojný vzhľad vysokej estetickej hodnoty. Interiérové produkty sú vyrábané v tepelnej úprave Thermo-D (tmavý). Povrch interiérových obkladov je hladko hobľovaný.
Interiérové palubovky ThermoWood® sú vyrábané v prevedení STP. Zvláštne postavenie medzi interiérovými profilmi má Lunapanel, ktorý sa vyrába hladko hobľovaný
Použitie v interiéri je všestranné, zvlášť odporúčaný je ThermoWood® pre saunové obklady vzhľadom k jeho vlastnostiam, ktoré získal tepelnou úpravou (znížená nasiakavosť, redukcia teplotných pomerov, odstránenie živice vplyvom vysokej teploty).

 

 

 

 

pdf-icon