Podlahy sú dominantou interiéru, dotvárajú jeho celkový vzhľad a preto nevhodný výber môže ovplyvniť funkčnosť novej podlahy a jej výsledný vizuálny efekt.